Меню

POLITYKA PRYWATNOŚCI - Centrum Szkolenia Kierowców Międzynarodowych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkolenia Kierowców Międzynarodowych z siedzibą w Lodzi (90-446) przy Al. Kościuszki 59/61.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji procesu rekrutacji

podstawa prawna: art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy[*] w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO**

podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji

b. prowadzenia przyszłych rekrutacji

podstawa prawna: art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne by być w bazie kandydatów

c. marketingu usług administratora w szczególności takich jak: przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach oraz ofertach promocyjnych i bonusach, informowanie o nowych formach kontaktu z administratorem

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO podanie danych jest dobrowolne

e. ochrony przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń

podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

d. profilowania - zestawiania informacji na mój temat w sposób automatyczny oraz automatyczne dopasowanie mojego profilu pod oferty pracy w celu realizacji usług w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata albo do momentu odwołania wyrażonej zgody. Dane dla celu ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń przez administratora przetwarzane będą do czasu przedawnienia tych roszczeń.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.Ma Pani/Pan prawo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: osoby zajmujące się rekrutacją i kadra decydująca o zatrudnieniu, osoby odpowiedzialne za nadzór IT i nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych.

[*] Ustawa z dnia 26.06,1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.

** RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)